Advies

BGH kan u adviseren op fiscaal, financieel en bedrijfseconomisch gebied. Samen met u halen wij het beste uit uw onderneming. Zowel op de korte als de lange termijn. Onze fiscalisten weten wat uw mogelijkheden binnen de wetgeving zijn en hoe wij die kunnen optimaliseren. Wij wijzen u de weg in het doolhof van procedures en instanties.

Corporate finance

Aan succesvol ondernemen ligt een goede financieringsstrategie ten grondslag. Voor iedere onderneming vergt dat een andere aanpak. Onze adviseurs kennen uw onderneming en branche en weten welke financieringsmogelijkheden de markt biedt. Door goed naar uw vragen en wensen te luisteren, zijn wij in staat u eerlijke en professionele adviezen te geven. Ook bij bijzondere situaties, zoals een bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername.

Herstructurering

Herstructurering komt veel voor bij bedrijven, bijvoorbeeld om groei in verschillende markten beter mogelijk te maken, of vanwege fiscale optimalisatie, of als gevolg van een fusie of afsplitsing. Daarnaast komen ook urgente situaties voor. Bijvoorbeeld een doorstart na een faillisement. Door het maken van slechte keuzes of door het nemen van ‘verkeerde’ risico’s kunt u daarbij in de problemen raken. BGH begeleidt u in deze situaties.

Financiële planning

Financiële planning betekent het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie. In overleg met u formuleren wij uw wensen en doelstellingen voor de korte en lange termijn. En vervolgens kijken wij hoe u deze financiële doelen kunt bereiken. De gediplomeerde FFP'ers binnen ons kantoor ondersteunen u deskundig bij het maken van optimale keuzes. Financiële planning is een uitgebreid adviestraject dat bestaat uit drie deelgebieden:


Pensioen

Het ondernemerspensioen is een complexe materie. Onze specialisten geven u een passend advies, rekening houdend met de laatste wijzigingen, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd. En wij helpen u met pensioenberekeningen. BGH adviseert u onafhankelijk en objectief over:


Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Neem contact op met John Martens.