Kwaliteit

BGH hecht veel waarde aan goede dienstverlening en tevreden relaties. Wij werken daarom voortdurend aan verbetering van onze kwaliteit. Onze klanten bevestigen dit beeld, maar waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Bent u ontevreden over onze medewerkers, onze dienstverlening of een ander aspect van onze organisatie? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Dan vinden we samen heel snel een passende oplossing. Bent u tevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening? Laat een ander dat dan ook weten!

   

Algemene voorwaarden

Onze afspraken en regels hebben wij vastgelegd in de algemene voorwaarden. Daarin leest u precies wat u van ons kunt verwachten. Bekijk de algemene voorwaarden van BGH onderaan deze pagina.

Klachten

Heeft u een klacht over (het handelen van) onze organisatie? Of heeft u suggesties om onze dienstverlening te verbeteren? Meld het ons via het klachtenformulier. Raadpleeg onze klachtenprocedure voor meer informatie over de schriftelijk procedure.

Klokkenluidersregeling

Vermoedt u misstanden bij BGH, zoals een schending van de regels, een strafbaar feit of het bewust verschaffen van onjuiste informatie? Lees in onze klokkenluidersregeling hoe u dat aan ons laat weten.

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met Martijn Vermunt.