Verantwoord

Al sinds haar ontstaan in de jaren tachtig voelt BGH zich betrokken bij mens en milieu. Als accountantskantoor gebruiken wij onze expertise graag om op niet-commerciële basis non-profit organisaties te begeleiden en te adviseren.

People, planet, profit

Bij BGH geven wij op onze eigen manier invulling aan de drie kernbegrippen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): people, planet en profit. Naast ons streven naar winst (profit) houden wij rekening met het effect van onze activiteiten op het milieu (planet). En wij hebben altijd oog voor de mensen binnen en buiten ons bedrijf (people). Dat doen wij bijvoorbeeld door verschillende organisaties te ondersteunen: