Alternatieven voor de ‘dure’ AOV voor ZZP-ers

Nieuws

Alternatieven voor de ‘dure’ AOV voor ZZP-ers

Alternatieven voor de ‘dure’ AOV voor ZZP-ers

bgh_contact_icon

Als zelfstandige moet je het tijdelijk wegvallen van inkomsten zelf opvangen. Bijvoorbeeld als je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt en niet kunt werken. Hiervoor kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Veel ZZP-ers sluiten geen AOV af, ondanks dat het een onmisbare verzekering is. Ze vinden de premie te duur of hebben het er niet voor over. Er zijn alternatieven voor de AOV voor ZZP-ers. Er is echter geen volwaardig alternatief.

Broodfonds

Een broodfonds bestaat uit een groep van 20 tot 50 ondernemers. Ieder lid legt geld in op een eigen bankrekening. Dit geld blijft van de ondernemer zelf. Als een van de leden langdurig ziek is, krijgt deze van de andere leden maandelijks schenkingen. Bij ziekte is de uitkering beperkt tot maximaal 2 jaar. De eerste maand moet je zelf opvangen.

Crowdsurance

Crowdsurance (SharePeople) is een ondernemersnetwerk en geen verzekering. Het lijkt op een broodfonds. Iedereen die zich aansluit stort geld op een eigen rekening. Dit geld blijft van de ondernemer zelf. Indien er iemand ziek is doe je rechtstreeks een donatie aan de zieke. De eerste twee maanden moet je zelf opvangen. Daarna krijg je maximaal 2 jaar donaties.
Het verschil met een broodfonds is dat je de andere deelnemers niet kent. Er zijn geen vergaderingen over ziekmeldingen, selecties of instapmomenten. Het is nooit vol en overal in Nederland beschikbaar.

Een beperkte AOV

Als je beperkingen in je AOV aanbrengt kun je de premie verlagen. Bijvoorbeeld:

  • Psychische aandoeningen uitsluiten, zoals overspanning en burn-out
  • Alleen ongevallen verzekeren. Je betaalt een lage premie, maar krijgt alleen een uitkering als je arbeidsongeschiktheid door een ongeval is veroorzaakt
  • Een langere wachttijd
  • Een lager verzekerd bedrag
  • Een hoger percentage arbeidsongeschiktheid (vanaf wanneer je een uitkering ontvangt)

Eigen spaargeld

Als je ziek wordt kun je de eerste maanden zelf opvangen met spaargeld. Het voordeel van eigen spaargeld; je geld blijft van jezelf. Je gooit geen premie ‘weg’ als je niet ziek wordt. Ook is je geld altijd beschikbaar. Eigen spaargeld heeft echter ook flink wat nadelen:

  • Als je lang arbeidsongeschikt raakt heb je een flinke spaarpot nodig. Stel je hebt € 2000 per maand nodig. Als je vanaf je 40e arbeidsongeschikt raakt, dan heb je bijna € 650.000 aan spaargeld nodig tot aan je 67e.
  • Voor sommige ondernemers is sparen te vrijblijvend, met als gevolg dat er aan het einde van het jaar geen spaargeld is gereserveerd voor ziekte of arbeidsongeschiktheid.
  • Afhankelijk van je inleg groeit je eigen spaargeld erg langzaam.

Een combinatie

Denk ook eens aan een combinatie. Je vangt de eerste 2 jaar op met bijvoorbeeld een broodfonds, crowdsurance of eigen spaargeld. Ook sluit je een AOV af voor na die eerste 2 jaar. Je AOV premie kan dan een stuk lager uitvallen.

Vrijwillige verzekering bij het UWV

Als je ZZP-er wordt vanuit een baan in loondienst of vanuit een uitkering, dan kun je jezelf vrijwillig bij het UWV verzekeren. Deze mogelijkheid is vooral interessant voor ZZP-ers die niet in aanmerking komen voor een AOV. Het voordeel is dat je altijd wordt geaccepteerd en je slechts 2 dagen zelf hoeft op te vangen. De premie en de voorwaarden zijn echter slechter dan die van een AOV. Deze verzekering moet je binnen 13 weken nadat je uit dienst bent of nadat je uitkering afloopt aanvragen.

Vangnetverzekering

Als je door medische redenen wordt afgewezen voor een AOV, kun je een vangnetverzekering afsluiten. Je moet deze verzekering binnen 15 maanden na het starten van je onderneming aanvragen. Bij de verzekeraar die je afwijst voor een ‘gewone’ AOV. Je kunt maximaal 70% van het minimuminkomen verzekeren. De wachttijd is minimaal één jaar.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.