DGA-taks; maatregel tegen excessief lenen bij de eigen BV

Nieuws

DGA-taks; maatregel tegen excessief lenen bij de eigen BV

DGA-taks; maatregel tegen excessief lenen bij de eigen BV

bgh_contact_icon

DGA-taks; maatregel tegen excessief lenen bij de eigen BV

Het conceptwetsvoorstel tegen excessief lenen van de aanmerkelijkbelanghouder bij de eigen BV is weer een beetje concreter geworden. De Wet gaat weliswaar volgens planning pas in 2022 in, maar nu is het de hoogste tijd om alvast voor te sorteren.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten van het conceptwetsvoorstel en wat kan er nog gedaan worden.

Het waarom van het wetsvoorstel
De directeur grootaandeelhouder (DGA) kan bijna eindeloos uitstel van belasting – of in ieder geval van box 2 heffing – ‘krijgen’ door te lenen van de eigen BV. Dit excessief lenen is de overheid een doorn in het oog, en het aangekondigde wetsvoorstel moet hier een einde aan maken.

De inhoud van het wetsvoorstel
De exacte inhoud is nog niet bekend – wat er nu ligt is immers pas een conceptwetsvoorstel – maar in welke richting er gedacht wordt is inmiddels wel duidelijk.
De bedoeling is dat leningen van de eigen BV – daaronder begrepen dus ook rekening-courantverhoudingen – die een bedrag van € 500.000 te boven gaan voor het meerdere (dus alles boven die € 500.000) worden belast in box 2 als een soort verkapt dividend.
Leningen die zijn aangegaan ten behoeve van de eigen woning vallen hier niet onder, mits deze voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de lening gedekt wordt door hypothecaire zekerheid, en dat betekent een gang naar de notaris.

Maar afgezien van die eigen woningleningen is het dus de bedoeling dat vanaf 2022 alle leningen inclusief rekening-courantschulden die de € 500.000 te boven gaan direct belast worden.

Wat te doen?
Alhoewel er nog veel onzeker is en we (nog) niet weten hoe de definitieve regeling eruit gaat zien, is het wel helder dat de nieuwe regeling er gaat komen.
Heb je als DGA dus schulden aan je eigen BV en bedragen die schulden meer dan € 500.000, laat het saldo van die schulden dan in ieder geval zo mogelijk niet oplopen. Beter is nog om de schulden aan de eigen BV langzaam af te bouwen.
Doe je dat niet, dan kan het vanaf 2022 een dure lening worden.

Wij houden de ontwikkelingen natuurlijk scherp in de gaten, en zullen hierover berichten zodra daar aanleiding toe is.

Zijn er in de tussentijd vragen neem dan contact met ons op.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.