DGA-taks: maatregel tegen excessief lenen bij de eigen BV

Nieuws

DGA-taks: maatregel tegen excessief lenen bij de eigen BV

Let op als je een lening van je bv aan privé hebt van meer dan € 500.000

bgh_contact_icon

Het conceptwetsvoorstel tegen excessief lenen van de aanmerkelijkbelanghouder bij de eigen BV is weer een beetje concreter geworden. De wet gaat weliswaar volgens planning pas in 2022 in, maar nu is het de hoogste tijd om je hier alvast op voor te bereiden. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten van het conceptwetsvoorstel en wat kun je doen?

Waarom wordt deze wet ingevoerd?

De directeur grootaandeelhouder (DGA) kun je belasting betalen in box 2 bijna eindeloos uitstellen door te lenen van je eigen BV. Door het geld aan privé te lenen, in plaats van dividend uit te keren, stel je belasting in box 2 uit. Dit noemen ze ook wel excessief lenen. Dit is de overheid een doorn in het oog en het aangekondigde wetsvoorstel moet hier een einde aan maken.

De inhoud van het wetsvoorstel

De exacte inhoud is nog niet bekend, wat er nu ligt is immers pas een conceptwetsvoorstel. In welke richting er gedacht wordt is inmiddels wel duidelijk.
Het is de bedoeling dat leningen van de eigen BV (inclusief rekening-courantverhoudingen) van meer dan € 500.000 voor het meerdere (dus alles boven die € 500.000) worden belast in box 2 als een soort verkapt dividend.
Leningen die zijn aangegaan voor de eigen woning vallen hier niet onder, mits deze voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de lening gedekt wordt door hypothecaire zekerheid, en dat betekent een gang naar de notaris.

Maar afgezien van die eigen woningleningen is het dus de bedoeling dat vanaf 2022 alle leningen inclusief rekening-courantschulden die de € 500.000 te boven gaan direct belast worden.

Wat te doen?

Alhoewel er nog veel onzeker is en we (nog) niet weten hoe de definitieve regeling eruit gaat zien, is het wel helder dat de nieuwe regeling er gaat komen.
Heb je als DGA dus schulden aan je eigen BV en bedragen die schulden meer dan € 500.000, laat het saldo van die schulden dan in ieder geval zo mogelijk niet oplopen. Beter is nog om de schulden aan de eigen BV langzaam af te bouwen. Doe je dat niet, dan kan het vanaf 2022 een dure lening worden.

Wij houden de ontwikkelingen natuurlijk scherp in de gaten, en zullen hierover berichten zodra daar aanleiding toe is.

Heb je hier in de tussentijd vragen over, neem dan contact met ons op.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.