Lage WW-premie: Werkgevers krijgen 3 extra maanden tijd

Nieuws

Werkgevers krijgen 3 extra maanden tijd voor administratie lage WW-premie

Vanaf 1 januari 2020 mag je het lage percentage WW-premie toepassen bij contracten voor onbepaalde tijd

bgh_contact_icon

Vanaf 1 januari 2020 mogen werkgevers het lage percentage WW-premie toepassen bij contracten voor onbepaalde tijd waarbij het niet om oproepkrachten gaat. Het kabinet wil hiermee bereiken dat er zoveel mogelijk vaste arbeidscontracten worden afgesloten. Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie is 5%.

Werkgevers krijgen drie maanden extra tijd om te voldoen aan de administratieve verplichtingen die gelden als vanaf 1 januari 2020 het lage percentage WW-premie wordt toegepast.

Lage WW-premie: Wat zijn de administratieve eisen?

Je voldoet aan de administratieve eisen als uit een schriftelijk contract blijkt dat er sprake is van een vast dienstverband. Dit kan een arbeidscontract zijn of een aanvulling hierop. Werkgever en werknemer moeten dit beide ondertekenen.

Waarom krijgen werkgevers extra tijd?

Veel werkgevers zijn niet in staat om op tijd voor alle werknemers aan deze administratieve verplichting te voldoen. Daarom is drie maanden extra uitstel mogelijk. Dit betekent dat je voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd toch alvast het lage WW-percentage mag toepassen.

Let op! De extra tijd geldt alleen voor werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden.

Uiterlijk 1 april 2020 voldoen aan eisen

Uiterlijk op 1 april 2020 moet je voldoen aan de eisen. Ook moet uit stukken blijken dat er uiterlijk op 31 december 2019 al sprake was van een vast dienstverband. Zo niet, dan is alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 het hoge WW-percentage verschuldigd.

Deze regeling is onderdeel van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans die op 1 januari 2020 ingaat. Lees ook: Nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans – 5 wijzigingen voor werkgevers

Heb je hier nog vragen over, neem dan contact met ons op.

Stan Houterman
Belastingadviseur
s.houterman@bghaccountants.nl

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.