Hypotheekrente een half jaar vooruitbetalen om belasting te besparen, heeft dat zin?

Nieuws

Hypotheekrente een half jaar vooruitbetalen om belasting te besparen, heeft dat zin?

De aftrek van hypotheekrente wordt al jaren versoberd.

bgh_contact_icon

De aftrek van hypotheekrente wordt al jaren versoberd. Dit jaar is de hypotheekrente nog aftrekbaar tegen maximaal 49%, maar volgend jaar nog maar tegen maximaal 46%. Heeft het zin om je hypotheekrente een half jaar vooruit te betalen om zo belasting te besparen?

Wanneer heb je minder hypotheekrenteaftrek?

Je hebt last van de beperkte aftrek als je inkomen dit jaar boven € 68.507 uitkomt. De hypotheekrente kun je namelijk in 2020 in principe dan nog maar aftrekken tegen maximaal 46%. Ofwel 3% minder dan nu. Het is fiscaal toegestaan de hypotheekrente maximaal een half jaar vooruit te betalen, zonder verlies van de aftrek. Met het hoge inkomen mag je nu de hypotheekrente voor een half jaar extra daarom nog tegen 49% aftrekken.

Wat is het voordeel?

Stel dat je een hypotheek van € 400.000 hebt tegen 4% rente. Je betaalt dan 4% x € 400.000 = € 16.000 aan hypotheekrente per jaar. Betaal je de rente over een half jaar vooruit, dan kun je over een bedrag van ½ x € 16.000 = € 8.000 de rente aftrekken tegen 49% in plaats van tegen 46%. Het belastingvoordeel is dan € 3.920 in plaats van € 3.680 ofwel € 240 meer.

Komt je inkomen volgend jaar onder de € 68.507 uit, dan is het voordeel groter.

Hypotheekrente vooruitbetalen levert ook een besparing op in box 3 van maximaal 1,68% over het vervroegd betaalde bedrag. In bovenstaand voorbeeld is de besparing dus maximaal € 8.000 x 1,68% = € 134. Hoeveel je daadwerkelijk aan belasting bespaart in box 3, is afhankelijk van de omvang van je vermogen.

Wanneer heeft vooruitbetalen geen zin?

Als door de normale aftrek van de hypotheekrente of andere aftrekposten je belastbaar inkomen onder de € 68.507 uitkomt, heeft vooruitbetalen meestal geen zin.

Wat is het nadeel?

Door vervroegd aflossen mis je wel het rendement over dit bedrag over een half jaar. Op een normale spaarrekening is dit op dit moment echter bijna nihil. Controleer ook bij je bank of het überhaupt mogelijk is en of er kosten in rekening worden gebracht.

Heb je hier nog vragen over, neem dan contact met ons op.

Stan Houterman
Belastingadviseur
s.houterman@bghaccountants.nl

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.