Topjaar voor mkb achter de rug, het is de vraag of dat voor 2019 ook geldt

Nieuws

Topjaar voor mkb achter de rug,
het is de vraag of dat voor 2019 ook geldt

Vooruitzicht 2019 minder rooskleurig

bgh_contact_icon

Het ging het mkb voor de wind in 2018. Dat geldt met name voor de kleinere bedrijven. Zij zagen hun omzetgroei voor het vijfde opeenvolgende jaar stijgen. In 2018 kwam deze groei uit op bijna 10%. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van SRA. De vraag is echter of dit in 2019 ook het geval zal zijn.

2019 minder rooskleurig

Volgens het Centraal Planbureau groeit de economie in 2019 en 2020 maar met 1,5%. Dat is 1% minder vergeleken met 2018. Het mkb verwacht dat de omzet en de winst in 2019 toeneemt, maar de groei gaat ook gepaard met een steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt. Deze is in alle branches voelbaar en zet druk op de productiviteit en winstgevendheid. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de SRA mkb branchescan, met de financiële verwachtingen van mkb ondernemers voor het nieuwe jaar. Ondernemers willen in 2019 vooral efficiënter ondernemen, dus met minder mensen meer werk verzetten. Voor een verdere groei van het mkb is een langetermijnstrategie gericht op innovatie en duurzaamheid, ook als het gaat om personeel, van levensbelang.

ICT investeringen

Voor mkb ondernemers is van belang dat zij – ondanks de hoge werkdruk – tijd en middelen vrijmaken voor investeringen in technologische vernieuwing. ICT oplossingen zijn een randvoorwaarde voor het efficiënt inrichten van processen en het gericht sturen op resultaat. Dit is noodzakelijk als het hoge groeitempo van de Nederlandse economie gaat afnemen.

Terugblik op 2018

Het mkb heeft in 2018 een recordomzet en -winst gerealiseerd. Over het geheel genomen groeide de omzet in Nederland met bijna 10% en de winst met ruim 16%. Bedrijven hebben fors geïnvesteerd, zowel met eigen als vreemd vermogen. De kortlopende schulden namen met bijna 10% toe en de langlopende schulden met 6,5%. Tegelijkertijd verbeterde de solvabiliteit met 43% en het eigen vermogen met bijna 16%.
De personeelskosten – het ‘menselijke kapitaal’ en tegelijkertijd de grootste kostenpost van elke ondernemer – zijn met ruim 9% toegenomen. Bijna iedereen is aan het werk, het mkb heeft ‘vet op de botten’ en kan de vraag uit de markt nauwelijks aan.

Bekijk hier het SRA-sectorrapport ‘Branches in Zicht 2019’ om te zien hoe jouw branche en regio ervoor staat.

Hoe presteer je ten opzichte van je concurrent?

Wil je exact weten hoe jouw bedrijf presteert ten opzichte van je concurrenten? Wij doen mee aan SRA Branche in Zicht en kunnen je dit inzicht geven. Neem voor meer informatie of een benchmarkrapport van je organisatie contact met ons op.

Over SRA Branche in Zicht

SRA Branche in Zicht is een uniek benchmarkplatform met cijfers van Nederlandse mkb ondernemers, per branche en in verschillende regio’s. De zevenduizend bedrijven uit het vijfde jaarlijkse onderzoek van SRA zijn vooral kleine ondernemingen die geen winst-en-verliesrekening hoeven te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Doordat SRA de gegevens van aangesloten accountantskantoren, waaronder BGH, in een database bundelt is dit inzicht wel te verkrijgen. In totaal worden 210.000 jaarrekeningen van mkb bedrijven gebenchmarkt, met een omzet van € 15,2 miljard in 2018.

Bron: SRA en FD

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.