6 nieuwe corona maatregelen voor ondernemers

Nieuws

6 nieuwe corona maatregelen voor ondernemers

Op 24 april heeft de overheid 6 nieuwe maatregelen bekend gemaakt

bgh_contact_icon

De overheid neemt extra maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze maatregelen zijn op 24 april bekend gemaakt.

Lees hier 10 maatregelen die eerder bekend zijn gemaakt.

Maatregel 1: Lager gebruikelijk loon DGA

Als DGA ben je verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon als salaris uit je BV op te nemen. Het gebruikelijk loon is minimaal het hoogste van:

  • € 46.000
  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • Het hoogste loon van een van de werknemers van de BV, indien iemand meer dan € 46.000 verdient

Inmiddels is bekend dat je het gebruikelijk loon mag verlagen in dezelfde verhouding als de omzetdaling. De vormgeving zal gaan lijken op een vergelijkbare maatregel ter vaststelling van het gebruikelijk loon tijdens de kredietcrisis rond het jaar 2009. Een voorwaarde destijds was dat in plaats van gebruikelijk loon geen dividend mocht worden uitgekeerd. Volgens berekeningen van het kabinet betekent de maatregel een gemiddeld voordeel van € 6.200 per DGA.

Maatregel 2: Versoepeling urencriterium

Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben recht op o.a. de zelfstandigenaftrek. Om in aanmerking te komen moet je minimaal 1.225 uur per jaar in het bedrijf werken. Dit is gemiddeld 24 uur per week. Om te voorkomen dat ondernemers van wie het bedrijf door de coronacrisis stil ligt of op een laag pitje staat deze faciliteiten verliezen, gaat de belastingdienst er voor de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 vanuit dat minimaal 24 uur per week in het bedrijf is gewerkt. Ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Ook voor seizoensbedrijven, zoals de horeca, zal worden gezorgd dat de versoepeling van toepassing is. Gemiddeld gaat het om een voordeel van € 1.800.

Maatregel 3: Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd

Via de werkkostenregeling kun je belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen aan je het personeel uitkeren. De werkkostenregeling kent een zogenaamde vrije ruimte van 1,7% van de loonsom tot € 400.000, en van 1,2% over het meerdere. Als vergoedingen en verstrekkingen in een jaar boven deze vrije ruimte uitkomen, betaalt de werkgever 80% belasting.

Lees ook: Wat is de werkkostenregeling?

De vrije ruimte wordt voor de eerste € 400.000 van de loonsom voor 2020 verhoogd naar 3%. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers in deze moeilijke tijden een extra onbelaste beloning geven, zoals een cadeaubon of bonus, zonder dat de werkgever hierdoor eerder 80% eindheffing moet betalen. Door de verhoging kan een werkgever maximaal € 5.200 extra aan vergoedingen en verstrekkingen onderbrengen in de vrije ruimte.

Maatregel 4: Verlies verrekenen via ‘coronareserve’

Er komt een zogenaamde coronareserve voor de vennootschapsbelasting. Bedrijven die dit jaar verwachten verlies te draaien, mogen dit verlies al ‘verrekenen’ met de winst van 2019. Normaal gesproken kun je dit pas verrekenen als je aangifte over belastingjaar 2020 doet, in 2021. Voorwaarde is dat deze coronareserve niet hoger is dan de winst van 2019. Gemiddeld ontvangt een BV daardoor € 25.000 al in 2020 in plaats van in 2021.

Maatregel 5: Uitstel Wet excessief lenen bij eigen BV

Het wetsvoorstel inzake excessief lenen bij de eigen BV, ook wel de DGA-taks genoemd, wordt uitgesteld tot 1 januari 2023. Volgens het wetsvoorstel moet een DGA belasting betalen over schulden bij de eigen bv die groter zijn dan € 500.000. Een schuld voor de eigen woning telt niet mee. Het uitstel betekent dat DGA’s een jaar extra tijd hebben, tot 31 december 2023, om schulden bij hun BV af te lossen die groter zijn dan € 500.000, om belastingheffing te voorkomen.

Maatregel 6: Aftrek hypotheekrente niet in gevaar bij tijdelijk niet aflossen

Op hypotheken die vanaf 2013 zijn afgesloten, moet verplicht worden afgelost als je hypotheekrente wil aftrekken. Vanwege de coronacrisis bieden banken nu hun klanten aan om maximaal zes maanden hun rente- en aflossingsverplichting uit te stellen. Om te voorkomen dat dit je de hypotheekrente niet meer mag aftrekken, wordt de aflossingsverplichting versoepeld. Dit betekent dat de regels rond de inhaalaflossing worden versoepeld. De inhaalaflossing kan worden uitgesmeerd over het restant van de looptijd van de hypotheek, of er kan hiervoor een apart aflossingsschema worden afgesproken.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

Stan Houterman
Belastingadviseur
s.houterman@bghaccountants.nl

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.