Er komt geen minimumtarief voor zzp-ers

Nieuws

Update vervanging Wet DBA: er komt geen minimumtarief voor zzp’ers

De soap rondom de vervanging van de Wet DBA neemt een nieuwe wending

bgh_contact_icon

De soap rondom de vervanging van de Wet DBA neemt een nieuwe wending. Het voornemen van het kabinet om een minimumtarief voor zzp’ers in te voeren gaat niet door. Ook het wetsvoorstel voor een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief van minimaal € 75 is van de baan.

Lees ook het artikel dat wij hier eerder over schreven: Wet DBA – stand van zaken

Waarom is het plan van de baan?

De redenen waarom deze voorstellen niet verder worden uitgewerkt: Het is onuitvoerbaar, het brengt grote administratieve lasten met zich mee, er is teveel onduidelijkheid, er is geen draagvlak voor en het is moeilijk te handhaven.

Hoe zat het ook alweer?

De problemen rond zzp’ers draaien al jaren rond de vraag of en wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie. Is deze aanwezig, dan moet de opdrachtgever loonheffing en premies inhouden. Is er geen arbeidsrelatie, dan komen belasting en verzekeringen voor rekening van de zzp’er zelf.

Zzp’ers konden tot een paar jaar terug gebruik maken van een VAR (verklaring arbeidsrelatie) en momenteel van Modelverklaringen volgens de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie). Deze leveren in de praktijk echter nog steeds veel problemen en onzekerheden op.

Het nieuwe plan: Een webmodule

Het kabinet haalt daarom een eerder idee van stal en start in het najaar met een webmodule. Deze module bestaat uit een vragenlijst. Op basis hiervan kunnen werkgevers de arbeidsrelatie checken. Dit zou opdrachtgever en opdrachtnemer zekerheid kunnen geven of er wel of geen arbeidsrelatie is.

Het kabinet is van plan dit najaar met een pilot van de webmodule te starten. Deze geeft echter nog geen zekerheid en dient meer als voorlichtingsinstrument voor opdrachtgevers.

Handhaving

De Belastingdienst handhaaft tot nu toe beperkt met betrekking tot het bestaan van arbeidsrelaties bij zzp’ers en treedt tot 1 januari 2021 alleen op bij fraude en oneigenlijk gebruik van de regelgeving. Dit najaar beslist het kabinet of dit beleid ook na deze datum wordt voortgezet.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

Stan Houterman
Belastingadviseur
s.houterman@bghaccountants.nl

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.