Corona: moet je wel of niet het loon doorbetalen?

Nieuws

Corona: moet je wel of niet het loon doorbetalen?

Dat hangt af van de situatie: lees er hier meer over

bgh_contact_icon

Wat als een werknemer niet op het werk verschijnt door het coronavirus, terwijl dat wel van hem wordt verlangd. Moet je bijvoorbeeld het loon doorbetalen van een werknemer die uit angst voor coronabesmetting niet op het werk komt? Hoe moet je hier als werkgever mee omgaan?

Werknemer is ziek en komt niet werken

Een werknemer ziek is, heeft gewoon recht op loon bij ziekte. Ook als de werknemer ziek is door corona. De werknemer moet zich ziekmelden en handelen volgens de regels die in het bedrijf gelden.

De hoogte van de loondoorbetaling is afhankelijk van wat hierover is afgesproken, maar is in ieder geval 70% van het (maximum)dagloon. Tijdens het eerste ziektejaar heeft dat de werknemer in ieder geval recht op 100% van het wettelijk minimumloon.

Werknemer zit in quarantaine: loon doorbetalen?

Een werknemer heeft recht op loon als:

  • Hij in quarantaine zit en ziek is
  • De overheid quarantaine oplegt, terwijl hij (nog) geen symptomen vertoont
  • Op vakantie is en in het vakantieland in quarantaine moet blijven

Een werknemer heeft geen recht op loon als hij zelf risico’s heeft genomen bij zijn vakantie. Als hij bijvoorbeeld ondanks een negatief reisadvies is afgereisd en vervolgens bij thuiskomst ziek blijkt te zijn of in quarantaine moet.

Werknemer is niet ziet en komt niet werken

Het kan voorkomen dat een werknemer niet naar het werk wil komen uit angst besmet te raken. Dan is het van belang dat je kijkt of de werknemer thuis kan werken. Lukt dat niet dan ben je als werkgever verplicht de werknemer een veilige werkplek te bieden en je daarbij te houden aan de voorschriften zoals deze door de overheid zijn gesteld.

Kun je dit niet, dan heeft de werknemer toch recht op loon.

De werknemer heeft geen recht op loon als je wel een veilige werkplek kunt en wilt bieden, maar de werknemer weigert daar te werken. In dat geval moet je de werknemer wel waarschuwen dat zijn gedrag gevolgen kan hebben voor zijn loon.

Zoals altijd geldt ook hier dat het van belang is met elkaar in gesprek te gaan om te kijken welke oplossingen er zijn. Wellicht kan de angst van de werknemer worden weggenomen. Een andere optie is om met de werknemer te overleggen om vakantie op te nemen.

Niet genoeg werk: loon doorbetalen?

Als je niet genoeg werk hebt en je stuurt de werknemer naar huis, dan moet je het loon doorbetalen. Je kunt dan wel een aanvraag voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) indienen. Lees hier alles over de NOW.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

Marco Willems
Hoofd salarisadministratie
m.willems@bghaccountants.nl

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.