Kun je medewerkers vanwege corona ontslaan?

Nieuws

Kun je medewerkers vanwege corona ontslaan?

Structurele werkvermindering kan een reden zijn voor ontslag

bgh_contact_icon

Kun je als werkgever je medewerkers ontslaan als je door het coronavirus minder werk hebt? Ja dat kan, want een structurele werkvermindering kan een reden zijn voor ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen.

Ontslag ‘in goede harmonie’

De werkgever kan proberen om met medewerkers afspraken te maken over beëindiging van hun dienstverband in onderling overleg. Deze afspraken kun je vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

Ontslagvergunning UWV

Kom je er in onderling overleg niet uit, dan moet je bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen. Hierbij gelden de regels die normaal gesproken bij ontslag ook van toepassing zijn, zoals het afspiegelingsbeginsel. Dit betekent dat je moet aantonen dat er sprake is van werkvermindering en dat dit binnen 26 weken niet beter wordt.

Als de werkgever aan alle criteria heeft voldaan, dan geeft het UWV aan de werkgever toestemming om de voorgedragen werknemers te ontslaan. De werkgever moet wel rekening houden met de opzegtermijn. Van de opzegtermijn mag de proceduretermijn die vermeld staat op de ontslagbeschikking worden afgetrokken. Wel geldt dat er minimaal één maand opzegtermijn moet overblijven.

Ontslag en de NOW

Heb je NOW aangevraagd? De overheid heeft hierbij de voorwaarde gesteld dat je een werknemer niet mag ontslaan, om in aanmerking te voor een tegemoetkoming in de loonkosten (de NOW-regeling). Lees hier alles over de NOW.

Meer dan 20 medewerkers ontslaan

Als een werkgever afscheid moet nemen van meer dan twintig mensen – ofwel collectief ontslag – dan moet hij ook nog met de vakbonden overleggen, om bijvoorbeeld te komen tot een sociaal plan. Het opstellen van een sociaal plan is niet verplicht. Wel geldt de verplichting tot overleg.

Transitievergoeding

In alle gevallen geldt dat bij een ontslag op initiatief van de werkgever, de transitievergoeding moet worden uitbetaald.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

Marco Willems
Hoofd salarisadministratie
m.willems@bghaccountants.nl

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.