Het tweede corona steunpakket voor ondernemers: de wijzigingen

Nieuws

Het tweede corona steunpakket voor ondernemers: de wijzigingen

Op 20 mei heeft de overheid het tweede steunpakket bekendgemaakt

bgh_contact_icon

Het tweede steunpakket tijdens de coronacrisis is op woensdag 20 mei bekendgemaakt en inmiddels zijn er ook al wijzigingen doorgevoerd. De bestaande maatregelen worden grotendeels verlengd voor 4 maanden (juni t/m september). Dit zijn de wijzigingen.

1. Wijzigingen in de NOW-regeling

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling blijft voor de maanden juni t/m september gelden voor bedrijven die minstens 20% omzetverlies lijden. Daarnaast wijzigen er een aantal zaken:

  • Ondernemers krijgen een opslag op de loonkosten van 40% in plaats van 30% nu. Een belangrijke verruiming van de regeling.
  • De ontslagboete vervalt. In de nieuwe regeling is het toegestaan werknemers om bedrijfseconomische redenen te ontslaan zonder een ontslagboete van 50% over de te ontvangen tegemoetkoming. De nieuwe regeling bevat ook een tegemoetkoming voor seizoensbedrijven.
    Update: op 28 mei is bekendgemaakt dat bij ontslagaanvragen van meer dan 20 werknemers, vakbonden betrokken moeten worden als bedrijven de NOW ontvangen. Gebeurt dit niet, dan kunnen werkgevers 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag om misbruik van de NOW te voorkomen.
  • Om voor de nieuwe NOW in aanmerking te komen, geldt verder een verbod op het dit jaar uitkeren van dividend, het uitkeren van bonussen aan directie en bestuur en op de inkoop van eigen aandelen.

Lees ook: alles over de NOW regeling en dit zijn de nieuwe regels voor de NOW vanaf juni.

2. TOGS: hogere compensatie vaste lasten

Bedrijven kregen via de TOGS-regeling tot nu toe een vaste compensatie van € 4.000 voor de kosten van vaste lasten. Met de nieuwe regeling kunnen bedrijven een compensatie voor vaste lasten krijgen van maximaal € 50.000 voor de maanden juni t/m september bij een omzetverlies van minstens 30%. Hoeveel compensatie een ondernemer per saldo krijgt, is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de vaste lasten en het omzetverlies.

Lees hier welke sectoren in aanmerking komen voor de TOGS en welke voorwaarden gelden.

3. Tozo-regeling verlengd en invoering partnertoets 

Ook de Tozo-regeling wordt verlengd. Via deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers in financiële moeilijkheden aanvullende bijstand aanvragen tot het sociaal minimum. De nieuwe Tozo kent wel een partnertoets. Tot nu toe telde eventueel inkomen van een partner niet mee voor de hoogte van de tegemoetkoming, maar onder de nieuwe regeling is dit wel het geval.

Lees hier wat de Tozo-regeling inhoudt.

4. Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot 1 oktober

Ondernemers kunnen belastinguitstel aanvragen tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct 4 maanden uitstel van betaling. Voor die 4 maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen.

Het toegekende uitstel van langer dan 4 maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, maar niet eerder dan 1 oktober 2020. Bij het aflopen van het uitstel wordt ondernemers een passende betalingsregeling geboden. Het is nog onduidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.

Lees hier hoe je uitstel van betaling aanvraagt.

5. Coulance kredietverlening blijft (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het gaat om de coronamodules van de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups), krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen de komende maanden € 200 miljoen extra.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

Stan Houterman
Belastingadviseur
s.houterman@bghaccountants.nl

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.