7 mogelijkheden om bijtelling op een bestelauto te voorkomen

Op het privégebruik van een personenauto van de zaak is de welbekende bijtelling van toepassing. Dat geldt echter ook voor het privégebruik van de bestelauto. Het grote verschil is dat de mogelijkheden om aan te tonen dat er geen sprake is van privégebruik – en daarmee dus geen bijtelling van toepassing is – bij de bestelauto veel ruimer zijn dan bij de personenauto.

Waarom een bestelauto van de zaak?

Buiten het praktische voordeel (veel ruimte!) zijn er een aantal fiscale voordelen van toepassing op de (zakelijke) aanschaf van een bestelauto. Zo kan de ondernemer in veel gevallen aanspraak maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, is er een BPM-vrijstelling van toepassing en geldt een gunstig wegenbelastingtarief.

Bijtelling op bestelauto

Ondanks deze praktische en fiscale voordelen is op het privégebruik van de bestelauto in beginsel ‘gewoon’ bijtelling van toepassing. De grondslag voor die bijtelling is net als bij de personenauto de catalogusprijs van de bestelauto. Die catalogusprijs is dus de prijs inclusief BTW en BPM, ondanks dat de BTW in veel gevallen teruggevraagd kan worden en voor de BPM een vrijstelling van toepassing is.

Hoe kan de bijtelling voorkomen worden?

De mogelijkheden om aan te tonen dat er geen sprake is van een bijtelling voor de bestelauto zijn beduidend ruimer dan bij de personenauto.

1. Kilometeradministratie
Evenals bij de personenauto kan ook voor de bestelauto een bijtelling voorkomen worden als middels een sluitende kilometeradministratie aangetoond kan worden dat er op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé met de bestelauto wordt gereden.

2. Verklaring géén privégebruik
Wordt de bestelauto ter beschikking gesteld aan een werknemer, dan kan er gebruik worden gemaakt van een bij de belastingdienst aan te vragen ‘Verklaring géén privégebruik auto’. De werkgever is hiermee gedekt; wel moet de werknemer zelf alsnog een sluitende kilometeradministratie bijhouden.

3. Gebruik buiten werktijd niet mogelijk
Als overtuigend aangetoond kan worden dat gebruik van de bestelauto buiten werktijd niet mogelijk is – bijvoorbeeld omdat de bestelauto iedere avond achterblijft op het (afgesloten) bedrijfsterrein – kan de bijtelling achterwege blijven.

4. Verbod privégebruik
Als werkgever en werknemer schriftelijk overeen komen dat privégebruik niet is toegestaan en er een sanctie volgt bij overtreding, mag bijtelling eveneens achterwege blijven.

5. Alleen geschikt voor vervoer van goederen
Is de bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen is geen bijtelling van toepassing. Het gaat dan om zeer hoge of lange wagens die niet op normale parkeerplaatsen passen of in parkeergarages kunnen. Of als bijrijdersstoelen verwijderd zijn en bouten zijn afgeslepen zodat je deze stoelen niet eenvoudig kunt terugplaatsen.

6. Doorlopende afwisselend gebruik
Wordt een bestelauto door meerdere werknemers doorlopend afwisselend gebruikt, dan kan de bijtelling worden ‘afgekocht’, en wel voor € 300 per bestelauto per jaar. Let wel op dat doorlopend afwisselend betekent dat er ook echt sprake moet zijn van doorlopend afwisselend (dus willekeurig) gebruik.

Lees ook: Bijtelling afkopen bij een bestelauto – dit zijn de mogelijkheden

7. Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik
Wordt een bestelauto uitsluitend – dus 100% – zakelijk gebruikt, dan kan een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik aangevraagd worden. Er is dan geen bijtelling van toepassing en er hoeft ook geen kilometeradministratie te worden bijgehouden.

Tot slot

Om de bijtelling wegens privégebruik voor zakelijke bestelauto’s te voorkomen zijn er ruimere mogelijkheden dan bij de personenauto. Welke mogelijkheid het meest geschikt is, is uiteraard volledig afhankelijk van de specifieke situatie. Wij helpen je graag om samen tot de meest geschikte oplossing te komen.

Stan Houterman
Senior belastingadviseur
s.houterman@bghaccountants.nl

  • Stan Houterman
    Stan Houterman Senior Belastingadviseur

Whitepaper Auto van de zaak

Wat is voordeliger, een auto zakelijk of privé aanschaffen? Dit is van meerdere factoren afhankelijk. Waar moet je op letten? Wij helpen ondernemers vaak bij het maken van deze keuze. In deze whitepaper zetten we alles voor jou op een rijtje. Het belangrijkste? Wat is fiscaal – en daarmee financieel – het meest aantrekkelijke voor jou? Zo kun jij na het lezen van dit document eenvoudig jouw keuze maken.

whitepaper-auto-van-de-zaak6