Accountantscontrole

Vanaf een bepaalde bedrijfsomvang ben je verplicht om je jaarstukken te laten controleren door een accountant. Dat hangt af van je balanstotaal, je omzet en het aantal werknemers dat je in dienst hebt. BGH Accountants & Adviseurs beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om wettelijke accountantscontroles te mogen voeren.

Bij de accountantscontrole controleren we of de jaarrekening een juist beeld geeft van de financiële positie van de organisatie en stellen we vast dat de jaarrekening voldoet aan wet- en regelgeving. Ons team van professionals heeft ruime ervaring met het uitvoeren van wettelijke en vrijwillige controles. Zij hanteren een efficiente controle-aanpak en voorkomen zo dubbel werk. Wij leggen de focus op relevante bedrijfsprocessen risico’s en geven aan hoe deze beperkt kunnen worden. Op basis van onze werkzaamheden ontvang je een controleverklaring bij de jaarrekening en een verslag met bevindingen en verbeterpunten.

Subsidiecontrole

Aan veel subsidies worden door de verstrekker voorwaarden gesteld. Bijvoorbeeld dat de subsidie-afrekening door een accountant moet worden gecontroleerd. Wij kunnen een subsidiecontrole uitvoeren, op basis daarvan ontvang je een controleverklaring bij de subsidie. Wij toetsen of voldaan is aan de normen en adviseren en ondersteunen hoe je aan deze normen kan voldoen.

Pre-audit

Het uitvoeren van controle-opdrachten wordt door toenemende wet- en regelgeving complexer. Dan kan het fijn zijn als een andere accountant meedenkt bij de inrichting van het dossier en de uit te voeren werkzaamheden. Wij kunnen hierbij ondersteunen. We helpen met het opstellen van de jaarrekening en het onderliggende dossier.

Uitbesteden van de accountantscontrole

Vanaf de invoering van de Wet Toezicht Accountantsorganisatie mogen alleen kantoren met een AFM vergunning accountantscontroles uitvoeren. Indien jouw accountantskantoor niet over deze vergunning beschikt, kunnen wij de accountantscontrole bij jouw klanten uitvoeren. Jouw kantoor verricht de overige werkzaamheden voor je klant. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de accountantscontrole.

Expertise

Ons controleteam heeft veel ervaring met en kennis van de volgende branches:

  • Autobedrijven
  • Supermarkten / retail
  • Bouwbedrijven
  • Handelsondernemingen
  • Productiebedrijven
  • Stichtingen

Meer weten over accountantscontrole?

Neem dan contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.