Eenmanszaak of BV: dit zijn de verschillen

Nieuws

Eenmanszaak of BV:
dit zijn de verschillen

Kies je voor een eenmanszaak
of voor een BV?

bgh_contact_icon

Kies je voor een eenmanszaak of voor een BV? Een veelgestelde vraag die meestal niet 1-2-3 te beantwoorden is. De verschillen zijn eenvoudig in kaart te brengen, maar wat past het beste bij je bedrijf, bij de toekomstverwachtingen en vooral, wat past het beste bij jou? Laat je in ieder geval niet alleen leiden door het financieel fiscale aspect of het aansprakelijkheidsaspect, maar kijk naar het grotere geheel.

Het verschil tussen een eenmanszaak en een BV

Eenmanszaak BV
Oprichtingsakte bij notaris Nee Ja
Inschrijving KvK Ja Ja
Kapitaal Geen Minimum startkapitaal € 1
Aansprakelijkheid Zakelijk en privé voor 100% Alleen zakelijk
Belastingen Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting
Werknemersverzekeringen Nee Nee, tenzij de DGA eigen ontslag niet kan voorkomen

Het verschil in aansprakelijkheid

Als eigenaar van een eenmanszaak ben je volledig aansprakelijk voor de eventuele schulden van je bedrijf. Gaat je eenmanszaak failliet, dan kunnen de schuldeisers zich verhalen op je privé vermogen, bijvoorbeeld op je eigen woning.

Bij een BV kunnen schuldeisers in principe alleen aanspraak maken op het vermogen van de BV en niet op het privé vermogen van de eigenaar. Een uitzondering hierop is als er sprake is van onbehoorlijk bestuur (denk aan frauderen of het niet voldoen aan fiscale verplichtingen), maar als je als bestuurder naar eer en geweten handelt blijft ook bij een faillissement je privé vermogen veilig.

Het verschil in belastingen

Over de winst van een eenmanszaak betaal je inkomstenbelasting. Daar staat wel tegenover dat je als je aan de voorwaarden voldoet recht hebt op ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Dat betekent dat een behoorlijk deel van de winst is vrijgesteld van belastingheffing.

In de BV is er sprake van een driedubbele heffing. De BV betaalt vennootschapsbelasting over de winst. De eigenaar van de BV – de DGA – betaalt inkomstenbelasting over het salaris uit de BV en over eventuele dividenduitkeringen. Wel is het zo dat de tarieven voor de vennootschapsbelasting lager zijn dan de tarieven in de inkomstenbelasting.

Over het algemeen betaal je met een eenmanszaak minder belasting bij een winst tot € 100.000 en betaal je met een BV minder belasting bij een winst boven de € 200.000. Bij een winst van meer dan € 100.000, maar minder dan € 200.000, moet naar de specifieke situatie gekeken worden.

Overige verschillen

Een eenmanszaak wordt, terecht of onterecht, vaak als persoonlijk gezien. Klanten doen zaken met jou. Zaken doen met een BV kan als afstandelijker worden gezien. Aan de andere kant is het voor een BV vaak makkelijker om investeerders aan te trekken. In de keuze is dus onder andere van belang wat je met je bedrijf wilt uitstralen.

Tot slot

Als je een bedrijf wilt starten, denk dan goed na welke ondernemingsvorm past bij het bedrijf zoals je dat voor ogen hebt. Laat je niet leiden door alleen de aansprakelijkheid of alleen de belastingen, maar kijk naar het grotere geheel. Het blijft maatwerk. Ook als je al een onderneming hebt, maar twijfelt of de huidige ondernemingsvorm nog bij je past, kan dat opgelost worden. Van de eenmanszaak naar de BV of andersom is goed mogelijk. We helpen je er graag mee.

Blogreeks: BV of eenmanszaak

Dit artikel is onderdeel van een blogreeks over de keuze tussen een BV of eenmanszaak. In de blogreeks komen de volgende onderwerpen aan bod:

BV of eenmanszaak: dit zijn de verschillen
BV of eenmanszaak: dit is het omslagpunt wanneer een BV fiscaal voordeliger is
BV of eenmanszaak: aandachtspunten bij het oprichten van een BV
BV of eenmanszaak: stappenplan om een eenmanszaak om te zetten naar een BV

Stan Houterman
Belastingadviseur
s.houterman@bghaccountants.nl

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.