Dit verandert er voor je portemonnee in 2020

Nieuws

Dit verandert er voor je portemonnee in 2020

8 belangrijke wijzigingen op een rij

bgh_contact_icon

Sinds 1 januari is er weer het nodige gewijzigd in de financiële wet- en regelgeving. Wat betekent dit voor jouw portemonnee? Wij zetten een aantal belangrijke wijzigingen op een rij.

Wijziging 1: Je betaalt minder inkomsten/loonbelasting

Voor mensen jonger dan de AOW leeftijd gelden vanaf 2020 nog maar twee in plaats van vier belastingschijven in de inkomstenbelasting.

 • 37,35% belasting tot een inkomen van € 68.507
 • Daarboven betaal je 49,5% belasting

Voor AOW-ers geldt:

 • 19,45% belasting tot een inkomen van ongeveer € 35.000
 • 37,35% belasting tot een inkomen van € 68.507
 • Daarboven betaal je 49,5% belasting

Hierdoor gaat de belastingheffing ongeveer 2% omlaag.

Wijziging 2: Arbeidskorting en heffingskorting omhoog

De arbeidskorting is omhoog gegaan. Dit betekent dat werkenden met een inkomen tussen de € 10.000 en € 98.000 bruto per jaar minder belasting betalen. Ook de algemene heffingskorting is gestegen. Dit betekent dat iedereen met een bruto jaarinkomen tot € 68.507 minder belasting gaat betalen.

Wijziging 3: Aftrekposten dalen

De aftrekposten voor mensen met een belastbaar inkomen van meer dan € 68.507 mogen niet tegen 49,5% worden afgetrokken, maar tegen 46%. Dit percentage daalt de komende jaren nog verder. Het gaat hierbij om de volgende aftrekposten:

 • Hypotheekrenteaftrek
 • Ondernemersaftrek
 • Mkb-winstvrijstelling
 • Terbeschikkingstellingsvrijstelling
 • Persoonsgebonden aftrek (o.a. ziektekosten, giften, partneralimentatie en studiekosten)

Lijfrente- en arbeidsongeschiktheidspremies zijn wel tegen het maximale tarief van 49,5% aftrekbaar.

Wijziging 4: Eigenwoningforfait daalt

Als je een koopwoning hebt wordt er een bedrag bij je inkomen opgeteld: het eigenwoningforfait. Tegenover de lagere hypotheekrenteaftrek staat dit jaar een lager eigenwoningforfait. Als je een belastbaar inkomen onder de € 68.507 betaal je netto ongeveer hetzelfde. Heb je een hoger belastbaar inkomen dan ga je meer betalen.

Wijziging 5: Meer belasting over dividend

Als ondernemer betaal je vanaf 2020 meer belasting over dividend dat je jezelf uitkeert.

 • In 2019 was dit namelijk 25%.
 • In 2020 is dit 26,25%
 • In 2021 is dit 26,9%

Wijziging 6: Minder vennootschapsbelasting tot € 200.000 winst

 • Tot een winst van € 200.000 betaal je in 2020 16,5% vennootschapsbelasting. Dit is gedaald ten opzichte van 2019 en daalt nog verder in 2021 naar 15%.
 • Boven een winst van € 200.000 betaal je in 2020 hetzelfde tarief als in 2019, namelijk 25% vennootschapsbelasting. In 2021 daalt dit naar 21,7%.

Wijziging 7: Elektrische auto houdt belastingvoordelen

De komende jaren blijven de belastingvoordelen voor elektrische auto’s bestaan. Tot 2025 hoef je geen motorrijtuigenbelasting of aanschafbelasting (bpm) te betalen voor een elektrische auto. Wel is dit jaar de bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak gestegen:

 • 8% bijtelling (2019 4%) over een cataloguswaarde tot € 45.000.
 • 22% bijtelling over het deel van de cataloguswaarde boven € 45.000.

Lees ook: Is een elektrische auto van de zaak nog de moeite waard?

Wijziging 8: Partneralimentatie

De betalingstermijn voor partneralimentatie is vanaf 2020 ingekort. De maximale betalingstermijn is 5 jaar, dit was voorheen 12 jaar. Dit is een nadeel voor degene die de alimentatie ontvangt en een voordeel voor degene die alimentatie betaald. Er gelden wel een aantal uitzonderingen. Zo houdt degene die alimentatie ontvangt en voor de kinderen zorgt minimaal recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is.

Daarnaast kan de hoogte van de alimentatie lager worden doordat de fiscale aftrekbaarheid beperkt wordt. Een lagere partneralimentatie kan er wel voor zorgen dat er mogelijk meer recht is op toeslagen.

Heb je hier nog vragen over, neem dan contact met ons op.

Stan Houterman
Belastingadviseur
s.houterman@bghaccountants.nl

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.