Klachtenprocedure

Formele schriftelijke klachtenprocedure

U kunt uw klacht formeel schriftelijk indienen. Dat kan met ons klachtenformulier of door een email te sturen naar klacht@bghaccountants.nl.

U kunt uw klacht ook telefonisch aan een van onze medewerkers doorgeven. Geeft daarbij dan aan dat u de klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure.

Verloop procedure

Na het indienen van uw klacht behandelt een niet bij de opdracht betrokken accountant of compliance officer uw klacht zo snel mogelijk. U krijgt een bevestiging van ontvangst van de klacht toegestuurd. Degene die de klacht behandelt neemt contact met u op over de verdere stappen of voor nadere toelichting of informatie.

Ons doel is om de klacht binnen 3 weken naar tevredenheid af te handelen. Degene die de klacht behandelt zal met u en andere betrokkenen overleggen om tot een passende oplossing te komen. Loopt dit onverhoopt uit, dan informeren we u over de redenen hiervan en houden we u op de hoogte van verdere voortgang van de procedure. Na afronding van de klacht ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Vastleggen van de klacht en delen voor extern advies

Volgens de beroepsreglementen leggen we alle aspecten van afhandeling van uw klacht vast. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle informatie. Toch kan het, in bepaalde situaties, nodig zijn om bij professionele, onafhankelijke instanties extern advies te vragen. Bij het indienen van uw klacht vragen u daarom uw toestemming om (kopieën van) relevante stukken aan die deskundigen ter beschikking te stellen. Wij vragen vervolgens hen om voor geheimhouding te tekenen. Zo houden we de stukken vertrouwelijk.

Tot slot: we waarderen het zeer als u ons laten weten een klacht te hebben. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. We nemen alle gegronde klachten mee in de evaluatie van onze organisatie. We doen onze uiterste best maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren of voorkomen.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

BGH Accountants & Adviseurs