Verlengde NOW regeling: vanaf juni gelden deze regels

Nieuws

Verlengde NOW regeling: vanaf juni gelden deze regels

De boete bij ontslag vervalt en extra voorwaarden

bgh_contact_icon

Vanaf juni wordt de NOW regeling verlengd. Het grootste deel van het steunpakket wordt verlengd. Hier lees je de wijzigingen vanaf juni.

Lees hier: Alles over de NOW regeling

Ontslag vanaf juni mogelijk: boete verdwijnt

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Het kabinet heeft hiervoor gekozen om andere banen te behouden.

Nu mogen bedrijven hun werknemers niet om bedrijfseconomische redenen ontslaan als zij gebruik maken van de NOW. Als ze dat wel doen, krijgen ze een boete. Die boete verdwijnt.

Uitzondering: inmiddels is bekendgemaakt dat bij ontslagaanvragen van meer dan 20 werknemers, vakbonden betrokken moeten worden als bedrijven de NOW ontvangen. Gebeurt dit niet, dan kunnen werkgevers 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag om misbruik van de NOW te voorkomen.

Opslag op loonkosten wordt verruimd

Ondernemers krijgen een opslag op de loonkosten van 40% in plaats van 30% nu. Een belangrijke verruiming van de regeling.

Extra voorwaarden nieuwe NOW

De verlengde NOW regeling heeft ook nog extra voorwaarden:

  • Er mogen er geen winstuitkeringen aan aandeelhouders plaatsvinden
  • Er mag geen dividend worden uitgekeerd
  • Er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht

Deze voorwaarden worden nu ook al toegepast bij concerns met minder dan 20% omzetverlies, waarbij een van de bv’s een beroep op de NOW-regeling wil doen.

Omscholing

Het kabinet bekijkt nog of omscholingsmaatregelen verplicht worden bij de verlengde NOW regeling. Op die manier hoopt men dat werknemers die na de crisis binnen de eigen bedrijfstak nauwelijks meer aan het werk komen, een alternatief kunnen vinden.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

Marco Willems
Hoofd salarisadministratie
m.willems@bghaccountants.nl

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.