Privacyverklaring

BGH Accountants & Adviseurs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.bghaccountants.nl
Sint Annastraat 234
6525 GZ Nijmegen
024 323 13 65
bghnijmegen@bghaccountants.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

BGH Accountants & Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BGH Accountants & Adviseurs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bghnijmegen@bghaccountants.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BGH Accountants & Adviseurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • BGH Accountants & Adviseurs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BGH Accountants & Adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Jaarrekeningen, fiscale aangiften e.d. worden 7 jaar bewaard
 • Permanente gegevens van cliënten, zoals bijvoorbeeld akten en overeenkomsten, worden bewaard tot 7 jaar na het beëindigen van de cliëntrelatie

Delen van persoonsgegevens met derden

BGH Accountants & Adviseurs deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BGH Accountants & Adviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. BGH Accountants & Adviseurs gebruikt 3 soorten cookies, te weten:

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies
 • Identificatie / authenticatie cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. De functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw website-voorkeuren te onthouden.

Analytische cookies stellen ons in staat om het gebruik van de website te analyseren. Op deze manier kunnen wij de functionaliteiten en de inhoud van de website continu verbeteren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Om GDPR-compliant te zijn delen we geen gegevens met Google en hebben we via Contentleaders een (sub)verwerkersovereenkomst met Google.

Identificatie / authenticatie cookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren na interactie met de website. Met interactie wordt bijvoorbeeld bedoeld het invullen van een contactformulier, het downloaden van een brochure of het klikken op een link na een email die je van ons hebt ontvangen. De gegevens die we bij een dergelijke interactie registreren worden nooit gedeeld met derden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Functionele cookies worden ten hoogste één jaar bewaard. Overige cookies worden nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk.