9 belangrijke wijzigingen voor werkgevers in 2020

Nieuws

9 belangrijke wijzigingen voor werkgevers in 2020

Dit jaar verandert er weer het nodige voor de werkgever

bgh_contact_icon

Dit jaar verandert er weer het nodige voor de werkgever. Denk aan de verruiming van de werkkostenregeling, de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans en de uitbreiding van het geboorteverlof voor partners. Dit zijn de 9 belangrijkste wijzigingen op een rij.

Wijzigingen voor werkgevers
1: Werkkostenregeling 2020

Vanaf 2020 gaat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Is de loonsom hoger, dan blijft de ruimte over het deel boven de € 400.000 1,2%. De stijging naar 1,7% over de eerste € 400.000 betekent dat een bedrijf maximaal € 2.000 aan extra ruimte krijgt.

Deze verruiming van de vrije ruimte kan nadelig zijn voor een groep van ondernemingen in de concernregeling. Hier is de vrije ruimte 1,7% van de eerste € 400.000 voor de groep in zijn geheel. Je mag dus niet uitgaan van de vrije ruimte van 1,7% per onderdeel van de groep.

Lees ook: Wat is de werkkostenregeling?
Lees ook: De werkkostenregeling wordt per 2020 verruimd

Wijziging 2: Wet DBA – actievere handhaving

In 2019 hebben ondernemers via internetconsultatie hun mening kunnen geven over de plannen voor de vervanger van de Wet DBA. De reacties zijn voornamelijk negatief. De extra administratieve rompslomp is een veelgehoorde klacht. Omdat de nieuwe wetgeving is uitgesteld, stelt de belastingdienst handhaving opnieuw uit tot 1 januari 2021. Vanaf 1 januari 2020 wordt wel actiever gehandhaafd bij kwaadwillende opdrachtgevers. Deze kunnen correctieverplichtingen, naheffingsaanslagen en eventueel een boete krijgen.

Wijziging 3: Wet compensatie transitievergoeding

Werkgevers krijgen vanaf 1 april 2020 compensatie voor de transitievergoeding bij het ontslag van langdurig zieke werknemers (twee jaar of langer).

Wijziging 4: Geboorteverlof

Partners kunnen vanaf 1 juli 2020 meer verlof krijgen bij de geboorte van een kind. In totaal 5 extra weken, zodat het totale geboorteverlof maximaal 6 weken kan zijn.

Tijdens deze 5 extra weken verlof heeft de partner recht op een uitkering van het UWV van 70% van het (maximum)dagloon. Een werkgever kan deze uitkering aanvullen, maar dat is niet verplicht.

Wijziging 5: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Met de invoering van de WAB is de definitie van een oproepovereenkomst gewijzigd. De termijn waarbinnen een oproep moet worden gedaan verandert. Ook is het verplicht om na twaalf maanden de oproepkracht een vast aantal uren aan te bieden.

Termijn oproep

Een oproepkracht moet minimaal 4 dagen van tevoren opgeroepen worden. Anders hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan de oproep. In een cao kan een kortere termijn worden afgesproken, maar minimaal 24 uur van tevoren.

De oproepkracht heeft recht op loon als de werkzaamheden minder dan 4 dagen van te voren worden opgezegd. Als het tijdstip wijzigt heeft de oproepkracht in dit geval recht op loon over de periode waarop hij in eerste instantie was opgeroepen én over de uren waarop hij feitelijk heeft gewerkt.

Aanbod vaste uren

Na twaalf maanden is de werkgever verplicht om binnen een maand een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Deze uren zijn minimaal het gemiddeld aantal gewerkte uren over de afgelopen twaalf maanden. Alleen de uren die elkaar binnen zes maanden tijd opvolgen tellen mee.

Lees ook: Nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans – 5 wijzigingen voor werkgevers

Wijziging 6: WW-premie

Vanaf 2020 betaalt de werkgever voor werknemers met een vast contract de lage WW-premie (2,94%) en voor werknemers met een tijdelijk/flexibel contract de hoge WW-premie (7,94%).

De lage WW-premie mag worden toegepast bij:

  • Werknemers met een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd
  • Werknemers onder de 21 jaar die voor maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) loon hebben gekregen
  • Leerlingen die de bbl volgen
  • Werknemers voor wie de werkgever een uitkering werknemersverzekeringen betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager

Lees ook: Werkgevers krijgen 3 maanden extra tijd voor administratie lage WW-premie

Wijziging 7: Ketenregeling uitgebreid

Onder de ketenregeling mag een werkgever maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd aan een werknemer geven, daarna is hij verplicht een vast contract aan te bieden. De duur van de ketenregeling is uitgebreid van maximaal 24 naar 36 maanden. Alleen voor uitzendovereenkomsten of wanneer het op basis van de cao is toegestaan, mag je afwijken van het maximale aantal contracten en de maximale termijn.

Aanzegtermijn

Bij een contract van 6 maanden of langer blijft de aanzegtermijn gewoon van toepassing onder de WAB. Dat betekent dat je minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk aan je werknemer moet laten weten of je het contract wel of niet gaat verlengen én onder welke voorwaarden. Doe je dit niet of te laat, dan kan je werknemer een vergoeding vragen die kan oplopen tot maximaal 1 bruto maandsalaris.

Wijziging 8: Transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Ook als de werkgever het contract in de proeftijd beëindigt of een tijdelijk contract niet verlengt.

Lees ook: De transitievergoeding – dit wijzigt er op 1 januari

Wijziging 9: Nieuwe mogelijkheid voor ontslag – cumulatiegrond

Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe mogelijkheid voor ontslag: de cumulatiegrond. Dit betekent dat ontslag via de kantonrechter mogelijk is als er meerdere redenen of ontslaggronden zijn om iemand te ontslaan. Voorheen moest er één specifieke ontslaggrond worden gekozen.

Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer van maximaal 50% van de transitievergoeding.

Heb je hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

Marco Willems
Hoofd salarisadministratie
m.willems@bghaccountants.nl

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.