WOZ-waarde bedrijfspand: wat kun je afschrijven?

Nieuws

WOZ-waarde bedrijfspand: wat kun je afschrijven?

De regels zijn in 2019 veranderd.

bgh_contact_icon

Als je een bedrijfspand hebt, ontvang je ieder jaar de WOZ-waarde. Deze waarde is bepalend verschillende heffingen. Ook is de waarde van belang voor de afschrijving op het pand. In 2019 zijn deze regels gewijzigd.

Wijziging regelgeving afschrijving

De WOZ-waarde is bepalend voor de vraag of je nog op je bedrijfspand kunt afschrijven. Voor bv’s is vanaf 2019 bepaald dat afgeschreven kan worden tot de WOZ-waarde van het pand. Tot 2019 kon je afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. De nieuwe regeling is dus een forse beperking van de afschrijvingsmogelijkheden.

Voorbeeld afschrijving tot WOZ-waarde bedrijfspand

Stel je bezit een bedrijfspand met een boekwaarde van € 2,4 miljoen. De WOZ-waarde wordt eveneens vastgesteld op € 2,4 miljoen. Dit betekent dat de bv niet meer op het pand mag afschrijven. Na taxatie door een taxateur blijkt je pand een waarde van € 2,2 miljoen te hebben. Indien de WOZ-waarde na bezwaar wordt vastgesteld op € 2,2 miljoen, mag je nog maximaal € 200.000 op het pand afschrijven.

Wat scheelt dat nu?

Stel dat je het pand jaren geleden voor € 4,5 miljoen hebt gekocht en in 40 jaar afschrijft tot een veronderstelde restwaarde van € 500.000. Je mag dan in 2019 1/40 x (€ 4.500.000 -/- € 500.000) = € 100.000 afschrijven. Bij ongewijzigde omstandigheden mag dat ook nog in 2020. Daarna bedraagt de boekwaarde net als de WOZ-waarde € 2,2 miljoen en is verder afschrijven niet meer mogelijk.

Vanaf dit jaar is het dus extra van belang dat je een te hoge WOZ-waarde aanvecht via bezwaar en eventueel beroep bij de rechter.

Heb je hier nog vragen over, neem dan contact met ons op.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op.